Vi har avtal med följande försäkringsbolag : 
                      Falck Healthcare
                      TryggRygg
                      DKV hälsa