Praktiken är ansluten till Boka Doktorn där ett flertal försäkringsbolag finns

                       Har du Sjukvårdsförsäkring : Kontakta ditt försäkringsbolag - Jag får 

                       meddelande att du är behörig och då kan du boka in dig för en behandlings serie

                      Vi har avtal med följande försäkringsbolag : 
                      Falck Healthcare
                      TryggRygg
                      DKV hälsa