Priser:
Nybesök – 600:-
Återbesök – 600:-
Stötvågs- & Kiropraktisk behandling - 700:-

Massage 30 min - 600:-

Massage 60 min -  800:-

Akupunktur 30 min - 600:-

Standard behandling innefattar:
Kiropraktik & mjukdelsbehandling,
sjukdomshistoria, analys,
samt råd och hemövningar.
                                      

                                                                                                  Vi tar kort - I zettle - swish