Priser:
Nybesök – 650:-
Återbesök – 650:-
Stötvågs- & Kiropraktisk behandling - 750:-

Massage 30 min - 650:-

Massage 60 min -  950:-

Akupunktur 30 min - 650:-

Standard behandling innefattar:
Kiropraktik & mjukdelsbehandling,
sjukdomshistoria, analys,
samt råd och hemövningar.
                                      

                                                                                                  Vi tar kort - I zettle - swish - kontantbetalning