skelettskrivbord-brajpgStörningar från ryggrad och Nacke och bäcken orsakar ofta problem i kroppen.
En dåligt fungerande led ger upphov till onödigt ökat slitage på muskler och ligament, ledkapsel,disker .
En dålig kroppshållning resulterar i spänningsvärk, muskeltrötthet, inflammationer och förslitningar.


                        spine_292png
Kiropraktik

Kiropraktik kan härledas grekiskan och betyder fritt översatt ”att hela med hand”. Målet för en kiropraktor är att stärka och återställa kroppens naturliga balans. Kiropraktorn eftersträvar att återställa samspelet mellan muskler, leder och nerver till full funktion som det var innan problemen uppstod

Ryggradens leder påverkar din hjärnas förmåga att tolka vad som sker i din kropp. Kiropraktik återställer leders rörelseinskränkta funktion i din ryggrad vilket ger förbättrad kommunikation mellan din hjärna, kropp och dess omgivning. Om din hjärna, på ett precist sätt, kan uppfatta vad som försiggår kan den kontrollera kroppen på ett mer optimalt sätt. 

Vid undersökningen letar jag efter områden som stör kroppens funktion, som kan relateras till den rörelseinskränkning i leder och eller smärta som du upplever. När jag behandlar arbetar jag med kiropraktiska väl avvägda justeringar, mobilisering och olika typer av mjukdelsbehandling t.ex. massage, stretch och triggerpoints. Felaktiga lyft, monotona rörelser, statiska belastningar kan leda till obalanser i kroppen som ger symptom på olika sätt, tex  smärta , stelhet i nacke, axlar, ryggskott, domningar utstrålande smärta i armar och ben, 

Exempel på besvär som framgångsrikt kan behandlas med kiropraktik är bl.a. trötthet i ryggen, nackspärr, ryggskott, huvudvärk och yrsel, spänningar i nacke och axlar, domningar ut i armarna, ischias, musarm, tandgnissling, m.m.